Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis erhardii riveti Σιλιβούτι του Ριβέτι
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Panurus biarmicus russicus Μπουστακαλής ρωσσικός
Paeonia mascula russii
Podarcis erhardii ruthveni Σιλιβούτι του Ρουθβένιο
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Pastinaca sativa sativa
Pisum sativum sativum
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Podarcis erhardii schiebeli Σιλιβούτι του Σίμπελ
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Papaver somniferum setigerum
Primula vulgaris sibthorpii
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Papaver somniferum somniferum
Pallenis spinosa spinosa
Potentilla apennina stojanovii
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …