Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crypsis alopecuroides
Crypsis schoenoides
Cucubalus baccifer
Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι
Cuscuta approximata
Cuscuta atrans
Cuscuta brevistyla
Cuscuta campestris
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Carduus acanthoides
Carduncellus caeruleus
Cuscuta europaea
Cuscuta monogyna
Cuscuta palaestina
Cuscuta pedicellata
Cuscuta planiflora
Cuscuta suaveolens
Cutandia maritima
Cutandia stenostachya
Cydonia oblonga Κυδωνιά