Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula rigida Ασπέρουλα η τραχεία
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος
Aster squamatus Αστήρ ο λεπιδωτός
Asteriscus aquaticus Αστερίσκος ο υδροχαρής
Asterolinon linum-stellatum Αστερόλινο
Astragalus boeticus Αστράγαλος ο βοιωτικός
Astragalus echinatus Αστράγαλος ο εχινώδης
Astragalus haarbachii Αστράγαλος του Χααρμπάχ
Astragalus hamosus Αστράγαλος ο αγκιστρώδης
Astragalus pamphylicus Αστράγαλος της Παμφυλίας
Astragalus peregrinus Αστράγαλος ο μετανάστης
Astragalus ptilodes Αστράγαλος ο πτιλώδης
Astragalus sesameus Αστράγαλος ο σισαμώδης
Astragalus sinaicus Αστράγαλος του Σινά
Astragalus stella Αστράγαλος το αστέρι
Atriplex hortensis Ατρίπλεξ ο κηπαίος
Atriplex littoralis Ατρίπλεξ ο παράκτιος
Atriplex oblongifolia Ατρίπλεξ ο προμηκόφυλλος
Atriplex patula Ατρίπλεξ ο ευρύς
Atriplex rosea Ατρίπλεξ ο ρόδινος