Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Platycleis incerta Πλατυκλεΐς η …
Platycleis ebneri excurvata Πλατυκλεΐς η …
Platycleis fusca Πλατυκλεΐς η μελανή
Platycleis intermedia intermedia Πλατυκλεΐς η ενδιάμεση
Platycleis grisea grisea Πλατυκλεΐς η γριζωπή
Platycleis intermedia microniseos Πλατυκλεΐς η Μικρονήσιος
Platycleis nigrosignata Πλατυκλεΐς η Μελανόφιρμη
Platycleis macedonica Πλατυκλεΐς η Μακεδονική
Platycleis menalon Πλατυκλεΐς η Μέναλος
Platycleis grisea cretica Πλατυκλεΐς η Κρητική
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Platanus orientalis Πλάτανος
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Nerium oleander Πικροδάφνη
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Pieris brassicae Πιερίς του λάχανου
Pieris krueperi Πιερίς του Κρούπερ
Pieris rapae Πιερίς της ράπας
Pieris napi Πιερίς η νάπιος