Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alkanna calliensis
Alkanna corcyrensis
Alkanna graeca baeotica
Alkanna graeca graeca
Alkanna methanaea
Alkanna noneiformis
Alkanna orientalis
Alkanna pelia
Alkanna pindicola
Alkanna primuliflora
Alkanna pulmonaria
Alkanna sartoriana
Alkanna sieberi
Alkanna tinctoria
Alkanna tubulosa
Alliaria petiolata
Allium achaium
Allium amethystinum
Allium ampeloprasum
Allium amphipulchellum