Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea rhenana tartarea
Centaurea redempta
Centaurea rechingeri
Centaurea raphanina mixta
Centaurea raphanina raphanina
Centaurea pumilio
Centaurea ptarmicifolia
Centaurea psilacantha
Centaurea pseudocadmea
Centaurea princeps
Centaurea prespana
Centaurea poculatoris
Centaurea pindicola
Centaurea pinardii
Centaurea pichleri pichleri
Centaurea phrygia Κενταύρια της Φρυγίας
Centaurea peucedanifolia
Centaurea pelia
Centaurea paxorum Κενταύρια των Παξών
Centaurea pawlowskii