Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cyclamen graecum graecum
Cyclamen hederifolium
Cyclamen persicum
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Cyclamen repandum rhodense
Cymbalaria microcalyx
Cymbalaria microcalyx dodekanesi
Cymbalaria microcalyx longipes
Cymbalaria microcalyx microcalyx
Cymbalaria muralis muralis
Cynara cardunculus
Cynara cornigera
Cynara scolymus
Cynodon dactylon
Cynoglossum aucheri
Cynoglossum columnae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum hungaricum
Cynoglossum lithospermifolium cariense
Cynoglossum officinale