Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys chrysantha
Stachys cretica cretica
Stachys cretica smyrnaea
Stachys decumbens
Stachys euboica
Stachys germanica germanica
Stachys germanica heldreichii
Stachys goulimyi
Stachys ionica
Stachys iva
Stachys leucoglossa
Stachys menthifolia
Stachys messeniaca
Stachys mucronata
Stachys obiqua
Stachys ocymastrum
Stachys officinalis
Stachys palustris
Stachys pangaea
Stachys parolinii