Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium citraceum
Galium conforme
Galium corrudifolium
Galium cyllenium
Galium debile
Galium decorum
Galium degenii
Galium demissum
Galium divaricatum
Galium dumosum
Galium elongatum
Galium exaltatum
Galium extensum
Galium fruticosum
Galium absurdum
Galactites tomentosa
Galium heldreichii
Galium hellenicum
Galium humifusum
Galium mirum