Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca jeanpertii
Festuca horvatiana
Ferulago nodosa
Festuca hirtovaginata
Festuca heterophylla
Ferulago humilis
Falcaria vulgaris
Festuca hercegovinica
Festuca vizzavonae
Ferulago campestris
Festuca varia
Festuca valesiaca
Festucopsis sancta
Festuca thracica
Fibigia clypeata
Fibigia eriocarpa
Fibigia lunarioides
Ficus carica Συκιά
Ferula tingitana
Fagopyrum esculentum