Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Edraianthus graminifolius
Elymus panormitanus
Elymus pycnanthus
Edraianthus parnassicus
Elymus striatulus
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Emex spinosa
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Enarthrocarpus arcuatus
Enarthrocarpus lyratus
Epilobium alsinifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium dodonaei
Epilobium gemmascens
Epilobium hirsutum
Epilobium lanceolatum
Equisetum fluviatile