Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Origanum vulgare hirtum
Ophrys mammosa grammica
Ornithogalum fimbriatum gracilipes
Ophrys sphegodes gortyna
Orchis coriophora fragrans
Onosma erectum erectum
Ophrys sphegodes epirotica
Orchis laxiflora elegans
Onopordum bracteatum creticum
Ophrys sphegodes cretensis
Orchis coriophora coriophora
Ophrys sphegodes cephalonica
Onopordum caulescens caulescens
Onopordum illyricum cardunculus
Onobrychis alba calcarea
Ononis viscosa breviflora
Ophrys oestrifera bremifera
Onopordum bracteatum bracteatum
Ophrys bertolonii bertolonii
Onopordum caulescens atticum