Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Podarcis erhardii amorgensis Σιλιβούτι της Αμοργού
Podarcis erhardii erhardii Σιλιβούτι
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά