Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Circaetus gallicus Φιδαητός
Netta rufina Φερεντίνι
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Fulica atra Φαλαρίδα
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Tyto alba alba Τυτώ