Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ononis pusilla
Ononis reclinata
Ononis serrata
Ononis spinosa spinosa
Ononis spinosa antiquorum
Ononis spinosa leiosperma
Ononis variegata
Ononis verae
Ononis viscosa sieberi
Ononis viscosa breviflora
Onopordum acanthium parnassicum
Onopordum acanthium acanthium
Onopordum argolicum
Onopordum bracteatum myriacanthum
Onopordum bracteatum ilex
Onopordum bracteatum creticum
Onopordum bracteatum bracteatum
Onopordum caulescens caulescens
Onopordum caulescens atticum
Onopordum illyricum cardunculus