Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Ceryle rudis Κήρυλος
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Carduelis spinus Λούγαρο
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα