Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sula bassana Σούλα
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Streptopelia turtur Τριγώνι
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Sterna caspia Καρατζάς