Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea crithmifolia
Achillea depressa
Achillea distans
Achillea fraasii
Achillea grandiflora
Achillea holosericea
Achillea ligustica
Achillea lingulata
Achillea millefolium
Achillea nobilis
Achillea pindicola pindicola
Achillea pindicola integrifolia
Achillea setacea
Achillea stricta
Achillea taygetea
Achillea umbellata umbellata
Achillea umbellata monocephala
Achnatherum calamagrostis
Acinos alpinus nomismophyllus
Acinos alpinus meridionalis