Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Digitalis ferruginea
Digitalis cariensis
Didesmus aegyptius
Dictamnus albus
Dichondra micrantha
Dichanthium ischaemum
Dianthus zonatus
Dianthus xylorrizus
Dianthus viscidus
Dianthus tymphresteus
Dianthus tristis
Dianthus tripunctatus
Dianthus sylvestris sylvestris
Dianthus superbus superbus
Dianthus strymonis
Dianthus strictus multipunctatus
Dianthus stenopetalus
Dianthus stefanoffii
Dianthus sphacioticus
Dianthus simulans