Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aubrieta scardica
Aubrieta scyria
Aubrieta thessala
Aurinia corymbosa
Aurinia gionae
Aurinia moreana
Anchusa officinalis
Alkanna sieberi
Anchusa sartorii
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Alkanna tinctoria
Alkanna tubulosa
Baldellia ranunculoides
Ballota acetabulosa
Ballota glandulosissima
Andropogon distachyos
Campanula trichocalycina