Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aubrieta scardica
Aubrieta scyria
Aubrieta thessala
Aurinia corymbosa
Aurinia gionae
Aurinia moreana
Aurinia saxatilis megalocarpa
Aurinia saxatilis orientalis
Aurinia saxatilis saxatilis
Anchusa sartorii
Alkanna tinctoria
Aethionema cordatum
Andrachne telephioides oreocretensis
Ballota nigra sericea
Andrachne telephioides telephioides
Baldellia ranunculoides
Ballota acetabulosa
Ballota glandulosissima
Ballota hispanica macedonica
Briza media elatior