Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea crithmifolia
Achillea cretica
Achillea collina
Achillea coarctata
Achillea clypeolata
Achillea clusiana
Achillea chrysocoma
Achillea barbeyana
Achillea ambrosiaca
Achillea ageratilofia ageratifolia
Achillea ageratifolia aizoon
Achillea aegyptiaca
Achillea absinthoides
Achillea abrotanoides
Aceras anthropophorum
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό