Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Scrophularia canina bicolor
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Scabiosa crenata brevciscapa
Satureja dalmatica bulgarica
Silene bupleuroides bupleuroides
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Scrophularia canina canina
Silene ammophila carpathae
Senecio abrotanifolius carpathicus
Silene cephallenia cephallenia
Scutellaria rupestris cephalonica
Scabiosa atropurpurea chaniotica
Silene pusilla chromodonta
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Sideritis clandestina clandestina
Scabiosa columbaria columbaria
Scutellaria columnae columnae
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος