Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Filipendula ulmaria ulmaria
Achillea umbellata umbellata
Holosteum umbellatum umbellatum
Ophrys umbilicata umbilicata
Ballota nigra uncinata
Iris unguicularis unguicularis
Corydalis rutifolia uniflora
Pastinaca sativa urens
Centaurea urvilei urvilei
Scutellaria albida vacillans
Matthiola fruticulosa valesiaca
Pistacia lentiscus var. chia
Vicia villosa varia
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Centaurea napulifera velenovskyi
Dianthus haematocalyx ventricosus
Inula verbascifolia verbascifolia
Erophila verna verna
Minuartia verna verna
Milium vernale vernale