Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Diospyros lotus Τραπεζωνιά
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Populus tremula Τρεμόλευκα
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trifolium affine Τριφύλλι
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)
Prunus spinosa Τσαπουρνιά