Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Dianthus sylvestris sylvestris
Hesperis sylvestris sylvestris
Poa trivialis sylvicola
Sideritis syriaca syriaca
Scirpus lacustris tabernaemontani
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Centaurea rhenana tartarea
Thymelaea tartonraira tartonraira
Allium flavum tauricum
Aquilegia ottonis taygatea
Scabiosa taygetea taygetea
Petrorhagia illyrica taygetea
Saxifraga rotundifolia taygetea
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Narcissus tazetta tazetta
Crepis tectorum tectorum
Arenaria filicaulis teddii