Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Opuntia vulgaris Μικρή φραγκοσυκιά
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Quercus brachyphylla Μικρόφυλλη βελανιδιά
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο
Bilderdykia dumetorum Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη
Bilderdykia convolvulus Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Biserrula pelecinus Μπισερρούλα η πελέκινη
Biscutella didyma Μπισκουτέλλα η δίδυμη
Bifora testiculata Μπιφόρα η ορχεοφόρος
Blackstonia acuminata acuminata Μπλακστόνια η απεξεσμένη