Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anemone ranunculoides ranunculoides
Centaurea raphanina raphanina
Raphanus raphanistrum raphanistrum
Nigella arvensis rechingeri
Silene radicosa rechingeri
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Euphorbia myrsinites rechingeri
Scutellaria rupestris rechingeri
Elymus farctus rechingeri
Thymus rechingeri rechingeri
Stachys recta recta
Myosotis refracta refracta
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Potentilla geoides regis-borisii
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Fritillaria thessala reiseri
Sideritis montana remota
Elymus repens repens
Alyssum montanum repens