Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis tomentella Ανθεμίδα …
Anthemis tinctoria tinctoria
Anthemis tinctoria parnassica
Anthemis stribrnyi
Anthemis spruneri
Anthemis sibthorpii
Anthemis segetalis Ανθεμίδα …
Anthemis scopulorum Ανθεμίδα η σκοπελώδης
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Anthemis rhodensis
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Anthemis parnesia Ανθέμιδα της Πάρνηθας
Anthemis orientalis
Anthemis melanolepis Ανθεμίδα η μελανόλεπις
Anthemis macedonica Ανθέμιδα η Μακεδονική
Anthemis laconica
Anthemis glaberrima Ανθεμίδα η λειάζουσα