Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cynoglossum aucheri
Cynoglossum columnae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum hungaricum
Cynoglossum officinale
Cynosurus cristatus
Cynosurus echinatus
Cynosurus effusus
Cynosurus elegans
Cyperus capitatus
Cyperus difformis
Cyperus esculentus
Cyperus flavescens
Cyperus flavidus
Cyperus fuscus
Cyperus glaber
Cyperus glomeratus
Cyperus hamulosus
Cyperus rotundus
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος