Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja pilosa
Satureja sphaciotica
Satureja spinosa
Satureja thymbra
Saxifraga aizoides
Saxifraga bulbifera
Saxifraga chrysospleniifolia
Saxifraga exarata
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga glabella
Saxifraga graeca
Saxifraga hederacea
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga scardica
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibirica
Saxifraga sibthorpii