Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium maniaticum
Allium macedonicum
Allium luteolum
Allium longanum
Allium integerrimum
Allium hymettium
Allium heldreichii
Allium guttatum sardoum
Allium guttatum guttatum
Allium guttatum dalmaticum
Allium goulimyi
Allium gomphrenoides
Allium frigidum
Allium flavum tauricum
Allium flavum flavum
Allium ferrinii
Allium favosum
Allium dilatatum
Allium cyrilii
Allium cupani hirtovaginatum