Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arceuthobium oxycedri
Arbutus unedo Κουμαριά
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Arabis turrita
Arabis sudetica
Arabis subflava
Arabis sagittata
Arabis pseudoturritis
Arabis muralis
Arabis longistyla
Arabis laxa
Arabis glabra
Arabis cretica
Arabis collina
Arabis bryoides
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabis alpina caucasica
Arabis alpina alpina
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος