Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης