Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Plegadis falcinellus