Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Silene multicaulis genistifolia
Silene multicaulis multicaulis
Silene multicaulis stenocalycina
Silene muscipula
Silene nicaeensis
Silene niederi
Silene noctiflora
Silene nocturna nocturna
Silene nutans nutans
Silene oligantha
Silene oligantha parnesia
Silene oligantha pseudoradicosa
Silene orbelica
Silene orphanidis
Silene otites
Silene paradoxa
Silene parnassica dionysii
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica pindicola
Silene parnassica serbica