Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Phleum aegaeum
Phleum alpinum
Phleum arenarium
Phleum bertolonii
Phleum crypsoides crypsoides
Phleum exaratum
Phleum hirsutum
Phleum montanum
Phleum paniculatum
Phleum phleoides
Phleum pratense
Phleum subulatum ciliatum
Phleum subulatum subulatum
Phlomis cretica
Phlomis fruticosa