Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium orientale
Sisymbrium polyceratium
Smilax aspera
Smyrnium creticum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium orphanidis
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Solanum cornutum
Solanum dulcamara
Solanum elaeagnifolium
Solanum luteum alatum
Solanum luteum luteum
Solanum nigrum nigrum
Solanum nigrum schultesii
Soldanella carpatica
Soldanella pelia
Stachys spinosa
Soldanella pindicola