Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene armeria
Silene asterias
Silene auriculata
Silene balcanica
Silene barbeyana
Silene behen
Silene bellidifolia
Silene caesia
Silene cerastoides
Silene ciliata
Sesleria rigida achtarovii
Scutellaria rupestris adenotricha
Saxifraga adsendens adsendens
Solanum luteum alatum
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Sinapis alba alba
Scutellaria albida albida
Saxifraga stellaris alpigena
Scutellaria orientalis alpina
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο