Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Antirrhinum majus majus
Antirrhinum siculum
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Apium graveolens
Apium nodiflorum
Aquilegia nigricans nigricans
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia vulgaris
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arabis alpina alpina
Arabis alpina caucasica
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabis bryoides
Arabis collina
Arabis cretica