Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Silene nutabunda Σιληνή
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Sorbus torminalis Πρακανιά
Staehelina fruticosa Σταιχελίνα η θαμνοειδής
Staehelina petiolata Σταιχελίνα η έμμισχη
Saccharum strictum
Staehelina uniflosculosa Σταιχελίνα η μονανθής
Saccharum ravennae
Sagina apetala
Sagina maritima
Sagina saginoides
Sagina subulata
Sagittaria sagittifolia
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Salicornia europaea
Salsola kali