Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cirsium creticum creticum
Cirsium candelabrum
Centaurea affinis laconiae
Cirsium arvense vestitum
Cirsium eriophorum
Cirsium heldreichii euboicum
Centaurea affinis denudata
Cirsium hypopsilum
Cirsium ligulare
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Cirsium tymphaeum
Cirsium vulgare
Capsella grandiflora
Cistanche phelypaea
Campanula glomerata elliptica
Cirsium appendiculatum
Citrullus colocynthis
Centaurea affinis affinis
Centaurea aetolica