Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Convolvulus holosericeus
Convolvulus lineatus
Convolvulus mairei
Convolvulus pentapetaloides
Convolvulus sabatius
Convolvulus scammonia
Convolvulus siculus siculus
Cynoglossum sphacioticum
Convolvulus tricolor tricolor
Conyneforus articulatus
Corallorhiza trifida
Coriaria myrtifolia
Cornucopiae cucullatum
Coronilla scorpioides
Coronilla varia
Corrigiola litoralis
Corydalis bulbosa blanda
Corydalis bulbosa bulbosa
Corydalis densiflora
Corydalis integra