Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia graminea
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Petrorhagia illyrica illyrica
Petrorhagia illyrica taygetea
Petrorhagia obcordata
Petrorhagia ochroleuca
Petrorhagia phthiotica
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Petrorhagia thessala
Petrorhagia velutina
Petroselinum crispum
Petrosimonia brachiata
Peucedanum achaicum
Peucedanum aegopodioides
Peucedanum aequiradium
Peucedanum alpinum
Peucedanum arenarium
Peucedanum austriacum