Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Betula pendula Σημύδα
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Sepiana sepium Σεπιάνα το σέπιο
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Anas querquedula Σαρσέλα
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα