Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Anas acuta Ψαλίδα
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Calonectris diomedea Αρτέμης
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα