Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex remota
Chelidonium majus
Cephalanthera epipactoides
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Cephalanthera damasonium
Carex punctata
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Campanula sporadum
Cephalanthera cucullata
Carex pendula
Chondrilla ramosissima
Campanula cymaea
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Carex panicea
Chrysopogon gryllus
Carex pallescens
Centaurea zuccariniana