Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Asperula laevigata
Asperula lutea
Asperula malevonensis
Asperula mungieri
Asperula muscosa
Asperula nitida
Asperula oetae
Asperula ophiolithica
Asperula pinifolia
Asperula pubescens
Asperula pulvinaris
Asperula purpurea apiculata
Asperula purpurea purpurea
Asperula rigidula
Asperula rumelica
Asperula samia
Asperula saxicola
Asperula suberosa
Asperula suffruticosa
Asperula taurina leucanthera