Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα