Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cardamine raphanifolia barbareoides
Campanula heterophylla
Calystegia soldanella
Callitriche obtusangula
Centaurea chalcidicaea
Centaurea cariensis maculiceps
Cardamine raphanifolia acris
Centaurea calcitrapa
Centaurea baldaccii
Cardamine plumieri
Campanula hawkinsiana
Centaurea attica pentelica
Centaurea attica megarensis
Cardamine matthioli
Centaurea attica drakiensis
Centaurea attica attica
Cardamine glauca
Campanula hagielia
Calystegia silvatica
Centaurea attica asperula